Introductie

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief, Facebookpagina, RSS feed of laat uw contactgegevens achter via één van de links onderaan deze pagina!
Klik hier om de intentieverklaring in pdf formaat te downloaden

Welkom bij de Stichting Curantis Woonzorg (Curantis is latijn voor mantelzorg)

De stichting heeft ten doel het verzekeren van een veilige en vertrouwde omgeving voor geloofsgenoten met mentale en fysieke beperkingen.

De achterliggende gedachte daarbij is dat deze kwetsbare groep onder Jehovah’s Getuigen optimaal bescherming kan krijgen in een omgeving waarin zij zolang mogelijk zelfstandig de regie kunnen behouden over hun aanbidding van onze Schepper Jehovah God. Wij willen graag dat deze aanbidding, ondanks verdrukking, centraal kan blijven staan in hun leven zoals zij dat altijd gewend zijn geweest in betere omstandigheden. Wij zijn van mening dat die bescherming het beste geboden kan worden door geloofsgenoten.

Naast een professionele en verzekerde zorgverlening hebben we het hier over een vorm van zorg die belangeloos wordt gegeven. Vrijwillige en onbetaalde aandacht en ondersteuning voor deze kwetsbare groep broeders en zusters in hun verdrukking. Volgens de bijbel is dat een vorm van aanbidding die onze God Jehovah behaagt en door Hem rein en onbesmet genoemd wordt. (Jak. 1:27)

Er zijn in onze beeldvorming 7 hoofdzaken die als voorwaarden gezien kunnen worden voor het organiseren van een zorgzaam onderkomen voor deze doelgroep.

1. Een geestelijk gezinde leefomgeving

2. Op redelijke afstand van een plaats van aanbidding

3. Een huisvesting die is afgestemd op deze gelijkgestemde woongroep

4. Een zorgverlening die voldoet aan de zorgvraag van de individuele bewoners

5. Betrokken medewerkers die de taal spreken van de zorgbehoevende bewoners en die begrijpen wat hen beweegt

6. De mogelijkheid om op de betreffende locatie voldoende vrijwilligers en mantelzorgers in te zetten

7. Respect en waardering voor broeders en zusters die dit initiatief actief en belangeloos vanuit hun hart ondersteunen.

Dit is het gedachtegoed waar vanuit er een wettelijke organisatie in de vorm van een stichting is gestart die kan bepalen wie er als bewoner in aanmerking zou kunnen komen. Uiteraard zal dit gebeuren in overleg met de betrokken zorgaanbieder en binnen de mogelijkheden die de verzekerde zorg kan bieden.

Om de belangen van onze bewoners te kunnen verdedigen zal de regie dus altijd bij de stichting blijven. Het bestuur zal er op toezien dat deze regie niet zal worden overgenomen door verantwoordelijke mensen in de zorg of van de huisvesting.

De stichting heeft geen winstoogmerk

Wilt u meer informatie: laat svp uw gegevens achter op de ‘Contact’-pagina van deze site